U kojoj fazi i šta se poduzelo kada je u pitanju materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo u smislu unapređenja i podizanja kvaliteta uslova rada istih

Efendić Faruk
Pitanje

„"U kojoj fazi i šta se poduzelo kada je u pitanju materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo u smislu unapređenja i podizanja kvaliteta uslova rada istih?"
Nadalje, s distance pokrenutog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije i u tom smislu raspisanog tendera koji je uslijed uložene žalbe jednog od ponuđača poništio kompletan postupak i na neki način blokirao isporuku ovog materijala, te uz saznanje da se ovi problemi dešavaju i ponavljaju iz godine u godinu,