Inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja "da poduzme hitno mjere nadzora i kontrole izgradnje objekata u vodozaštitnoj zoni na području Opštine Ilidža, te da Skupštini Kantona predloži adekvatne mjere, kojim će se ova pojava zaustaviti".

Elmedin Konaković
Inicijativa

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da poduzme hitno mjere nadzora i kontrole izgradnje objekata u vodozaštitnoj zoni na području Opštine Ilidža, te da Skupštini Kantona predloži adekvatne mjere, kojim će se ova pojava zaustaviti.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da