„Zbog kojih razloga je gosp.Mirsad Mušanović „skinut“, a bio je postavljen za člana Skupštine JP Olimpijski centar „ZOI 84“ gosp.Mirsad Mušanović i bio je na spisku kandidata za skupštine javnih preduzeća objavljenom u dnevnim novinama.“