Pitanje vezano za odvoz smeća na području četiri gradske opštine

Ismir Jusko
Pitanje

Zastupnik Ismir Jusko na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Zbog velikih gužvi koje se stvaraju u saobraćaju zbog odvoza smeća u jutranjim satima, naručito u periodu između 06:30 i 08:30 na područiju općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad postavljam slijedeće zastupničko pitanje : Zbog angažovanja radnika da u navedenom periodu vrše odvoz smeća stvaraju se velike saobraćajne gužve, saobraćajni čepovi koji često uzrokuju nervozu kod vozača te često se dešava da radnici imaju pred incidentnu situaciju od strane vozača koji ne mogu da prođu od njih. Vozači koji zaglave u takvim gužvama naprimjer u Starom Gradu često naprave saobraćajnu nesreću u Novom Gradu jer su žurili da stignu na posao ili odvedu djecu u školu. Predlažem da dispečeri koji rade na raspoređivanju ekipa za odvoz smeća da pomjere odvoz smeća za period prije 06:00 sati ili kada gužve nisu aktuelne u jutranjim satima."