Inicijativa “da nadležni organi u MUP-u KS obrate veću pažnju u vezi nepropisnog parkiranja u pojedinim dijelovima grada. Naime građani Kolodvorske ulice na broju 13, obratili su nam se u vezi konstantnog problema nepropisno parkiranih vozila”.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da nadležni organi u MUP-u KS obrate veću pažnju u vezi nepropisnog parkiranja u pojedinim dijelovima grada. Naime građani Kolodvorske ulice na broju 13, obratili su nam se u vezi konstantnog problema nepropisno parkiranih vozila”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne