Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo.

Damir Nikšić
Pitanje

Zastupnik Damir Nikšić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi i prilogu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne