Molim Vas da dostavite tabelarni pregled ustanova koje su završile ovaj posao i kojima je ministarstvo odobrilo pravilnike sa pregledom datuma kada je taj posao završen za svaku od ustanova

Irfan Čengić
Pitanje

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o
plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu
Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/22) kojim se socijalnim
radnicima uvećavaju plaće po osnovu otežanih uslova rada, te je propisan rok od 30
dana da se podzakonski akti o plaćama usklade sa ovim zakonom.
Molim Vas da dostavite tabelarni pregled ustanova koje su završile ovaj posao i
kojima je ministarstvo odobrilo pravilnike sa pregledom datuma kada je taj posao
završen za svaku od ustanova.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da