Zastupničko pitanje prema Kantonalnom tužilaštvo KS.

Amra Hasagić
Pitanje

Podnosim inicijativu, odnosno, pitanje Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo da mi se dostavi povratna informacija u vezi predmeta koji je pokrenut kod ovog tužilaštva, a tiče se podnošenja krivične prijave protiv dopredsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, g-de Smiljane Viteškić, zbog zloupotrebe službenog položaja.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Septembar, 2020
Pošalji mail: 
Da