„Na koji način i u skladu sa kojim normama i standardima se vrši deponovanje i neškodljivo uklanjanje medicinskog i biološkog otpada u Kantonu Sarajevo?“