Da li etažni vlasnici imaju mogućnosti odabrati jedno od Imenovanih tijela za tehnički pregled lifta, odnosno ko sklapa ugovor sa ovim tijelom i na osnovu čega.

Danijela Kristić
Pitanje

Da li etažni vlasnici imaju mogućnosti odabrati jedno od Imenovanih tijela za tehnički pregled lifta, odnosno ko sklapa ugovor sa ovim tijelom i na osnovu čega.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 4 April, 2023
Pošalji mail: 
Da