Upućujem inicijativu da se izvrše sve potrebne aktivnosti kroz saradnju sa Gradskom upravom GS radi izvršenja poslova uređenja vodotoka i čišćenja korista rijeke Miljacke na lokaciji od Vijećnice do Skenderije

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem inicijativu da se izvrše sve potrebne aktivnosti kroz saradnju sa Gradskom upravom GS radi izvršenja poslova uređenja vodotoka i čišćenja korista rijeke Miljacke na lokaciji od Vijećnice do Skenderije. Za izvršenje ovih poslova u etapnim fazama u potpunosti je kapacitirano predizeće KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. koje je u nadležnosti Ministarstva privrede KS. Preduzeće posjeduje tehnološku opremu, mašine najnovije generacije sa ekološkim performansama koje mogu izvršiti najkvalitetniju uslugu čišćenja vodotoka, stoga smatram neophodnim da se povežu svi nivoi vlasti i iskoriste kapaciteti koje posjedujemo za opšte dobro.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Ne