Zastupnička inicijativa “za uklanjanje naljepnica i reklama sa stubova javne rasvjete, kontaktne mreže trolejbuskih, tramvajskih linija i semafora”.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za uklanjanje naljepnica i reklama sa stubova javne rasvjete, kontaktne mreže trolejbuskih, tramvajskih linija i semafora”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da