Inicijativa vezana za stanovništvo koje živi u naseljima u blizini deponije Smiljevici.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je sljedeću zastupničku inicijativu:

“Na osnovu člana 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBIH, te člana 11. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a sve u vezi člana 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBIH molim ZZJZ KS da provede zdravstveno-statisticko istrazivanje u cilju praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva koje živi u naseljima u blizini deponije Smiljevici, te ocjeni uticaj same deponije na njihovo zdravstveno stanje.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da