Da li se dosljedno poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo

Samir Avdić
Pitanje

Da li se dosljedno poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo? Posebno da li isti primjenjuju zdravstvene ustanove koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove sa ZZO KS, a u kontekstu plaća i naknada, obzirom da se kolektivni ugovor primjenjuje od 01.04.2022. godine? Da li je bilo pritužbi s tim u vezi prema pripadajućoj inspekciji ili prema komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora?

Odgovor: 

Ogovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-02926/23 od 18.08.2023. godine

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 12 Juni, 2023
Pošalji mail: 
Da