Zastupničko pitanje JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Danijela Kristić
Pitanje

Zavod za javno zdravstvo u Studiji o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama I zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini u svojim preporukama na 177. stranici Studije kaže: “Razvijati strateške pristupe i intervencije po pitanju oboljenja i stanja koja se javljaju kao narastajući javnozdravstveni problemi (kognitivni poremećaji - autizam kod djece, demencija kod starijih osoba, rijetke bolesti), kao i po pitanju aktuelne migrantske krize u Regionu” pri tome nam niste podrobnije pojasnili situaciju po pitanju autizma, osim što ste autizam ( MKB Šifra F-84.0) u tabeli 13. pomenuli u ukupnom broju sa drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja, a poznato je da Kanton Sarajevo ima problem sa neuropedijatrima i da mnoga djeca iz autističnog spektra nemaju zvaničnu kliničku dijagnozu čime su im mnoga prava uskraćena, pa i ona na liječenje gdje mnoge stvari za ovu ranjivu kategoriju obavljaju nevladine organizacije. Da li nam možete reći šta ste konkretno kao ZZJZ KS poduzeli sami ili u saradnji sa drugim javnim organima po ovom pitanju?

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne