Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.

Danijela Kristić
Inicijativa

Ovim putem podnosim inicijativu za zapošljavanje socijalnih radnika i psihologa na neodređeno vrijeme u pet osnovnih i srednjih škola u kojima postoji najveća potreba, tj školama koje su pozicionirane u sredinama gdje ima veći broj učenika iz marginalizirane skupine stanovništva.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne