Zastupnička inicijativa za obezbijeđenje besplatnog prevoza osobama sa invaliditetom u autobusima tzv. komercijali prevoznika KJKP GRAS i Centrotrans Eurolines.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Zastupnica Jasmina Bišćević Tokić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajeva i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za obezbijeđenje besplatnog prevoza osobama sa invaliditetom u autobusima tzv. komercijali prevoznika KJKP GRAS i Centrotrans Eurolines.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da