Inicijativa za procentualno umanjenje primanja svima koji po bilo kojem osnovu primaju plaće i ostale naknade iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i onima koji ne primaju plaću iz Budžeta, ali im je osnivač u cijelost ili djelimično Kanton Sarajevo.

Admela Hodžić
Inicijativa

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona
Sarajevo'; broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 9/20, 48/16 i 14/20)
pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno
vremenskom periodu smanjenog priliva sredstava, a koje se odnose na umanjenje priliva svih vrsta
prihoda i zbog negativniih posljedica koje trpe privrednici KS, izvrši procentualno umanjenje primanja
svima koji po bilo kojem osnovu primaju plaće i ostale naknade iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i
onima koji ne primaju plaću iz Budžeta, ali im je osnivač u cijelost ili djelimično Kanton Sarajevo, a
kako slijedi;
1. Ukupna netoprimanja od 1000do 1500 KM umanje za 5%
2. Ukupna neto primanja od 1500 do 2000 KM umanje za 10%
3. Ukupna neto primanja od 2000 do 3500 KM umanje za 15%
4. Ukupna netoprimanja preko 3500 KM umanje za 20%
Procentualna umanjenja primjenjivati kvartalno uz mogućnost revidiranja odnosno ukidanja zavisno
od priliva sredstava u Budžet.
Procentualna smanjenja se odnose progresivno za svaki platni razred.
Uštede sredstava koje se ostvare na ovakav način preusmjeriti u fond za pomoć privredi Kantona
Sarajevo, odnosno privrednicima koji imaju smanjenje ukupnog prometa preko 40% uz uslov da nisu
otpuštali radnike, kao i za programe grantova koji će biti u okviru takvih projekata objavljivani i
isplaćeni privrednicima.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 18 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Ne