Zastupničko pitanje vezano za nadzor nad izborom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Džemala Bijedića 279 K, 279L.

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe dijela etažnih vlasnika zgrade na adresi Džemala Bijedića 279 K, 279L molim da izvršite nadzor nad izborom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika. Shodno kopiji zapisnika koju etažni vlasnici posjeduju na zapisniku se nalazi na poziciji za potpis trećeg etažnog vlasnika ili predstavnika etažnih vlasnika nalazi potpis lica Nevzet Kermo koji nije etažnih vlasnik u pomenutoj zgradi niti je prije datuma skupljanja potpisa (24.10.2020.) izabran za predstavnika etažnih vlasnika, te zapisnik nije sačinjen u skladu sa članom 50. stav (1) i (6), te članom 51. stav (1) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) gdje izričito stoji da će predstavnik etažnih vlasnika sa još dva etažna vlasnika ili najmanje tri etažna vlasnika za donošenje odluke pribaviti saglasnost etažnih vlasnika putem prikupljanja potpisa na zapisnik koji je sačinjen u skladu sa uputstvom iz člana 50. stav (6) ovog zakona, a gore pomenuto lice nije ispunjavalo zakonske uslove da bude potpisnik zapisnika.

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da