Zastupnička inicijativa “za izmjenu Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i uĉila po predmetima za osnovnu školu, a u skladu sa kadrovskim kapacitetima”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izmjenu Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i uĉila po predmetima za osnovnu školu, a u skladu sa kadrovskim kapacitetima”.

“Iniciram da se razmotre trenutni kapaciteti za dostizanje minimuma od 25. radnih sati u okviru radne sedmice, koje stručni saradnici u centrima trebaju posvetiti neposrednom radu sa djecom sa teškoćama. Također, iniciram da se, u saradnji sa centrima, ustanove neophodni koraci u cilju dostizanja ovog standarda.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne