Upućujem pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativi kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti za dostavljan

Admela Hodžić
Pitanje

Upućujem pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativi kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti za dostavljanje izvještaja za svaki zaključeni ugovor svih ministarstava, kantonalnih institucija i javnih preduzeća, obezbijedi punu transparentnost i dostupnost podataka koji podliježu tretmanu načela transparentnosti i javnosti.

Također i kvartalno izvještavanje o fizičkom napretku postignutog u implementaciji projekata do određenog dana tokom cijelog perioda realizacije, stvarne ili očekivane poteškoće ili odlaganja u implementaciji projekata i njihov utjecaj na plan implementacije, te konkretne korake poduzete ili planirane da bi se prevazišle poteškoće i izbjegla odlaganja, očekivane ili neočekivane promjene datuma završetka projekata, ključne kadrovske promjene osoblja projektnih entiteta, jedinica za implementaciju projekta, konsultanata ili izvođača, pitanja koja mogu utjecati na troškove projekata i svaki događaj ili aktivnost koja može štetno djelovati na ekonomsku održivost bilo kojeg dijela projekata.

Inicijativom tražim i dostavljanje finansijskih izvještaja koji pokazuju detaljne izdatke nastale po svakom dijelu projekata i povlačenja sredstava po zajmovima, zajedno sa izvještajima koji pokazuju: originalne predviđene troškove, revidirane predviđene i nepredviđene troškove, ako ih ima, sa razlozima promjena, predviđene i stvarne izdatke do određenog datuma, razloge odstupanja stvarnih izdataka od predviđenih izdataka do određenog datuma i procjene izdataka za preostale kvartale te godine. Kratki pregled o statusu poštivanja svih obaveza sadržanih u ugovoru o kojem se izvještava.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da zastupnike izvjesti o poduzetim aktivnostima, na narednoj sjednici SKS.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 31 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Ne