Inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da u saradnji sa nadležnim institucijama pokrene proceduru uklanjanja ili izmještanja reklamnog panela (na zelenoj površini uz sami pješački prelaz) u ulici Alipašina,naselje Ciglane..

Senad Hasanović
Inicijativa

Zastupnik Senad Hasanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da u saradnji sa nadležnim institucijama pokrene proceduru uklanjanja ili izmještanja reklamnog panela (na zelenoj površini uz sami pješački prelaz) u ulici Alipašina, naselje Ciglane, ulaz na Merhemića trg.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019
Pošalji mail: 
Da