Pitanje: Molim Vas da mi dostavite sve fakture sa pojedinačnim stavkama radova navedenih za sve adaptacije apoteka koje su vršene u posljednje dvije godine. Ukoliko imate slike prije i poslije adaptacije također mi dostavite.