Zastupnička inicijativa za izmjenu č​Iana 3. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona.