Zastupnička inicijatva prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Danijela Kristić
Inicijativa

"Shodno utvrđenoj činjenici tokom inspekcijskog nadzora nad korištenjem zajedničke potrošnje električne energije za reklame na fasadama uvidom u službenu evidenciju JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elelektrodistribucija" Sarajevo, utvrdili ste da B-TIM d.o.o. nije registrovan kao krajnji kupac B-TIM d.o.o. na adresi Džemala Bijedića 279 K i 279 L, te s tm u vezi kantonalni elektroenergetski inspektor nije našao B-TIM d.o.o. kao potrošača, molim da istu činjenicu provjerite na ostalim lamelama naselja Bulevar ( A1 ,A2,A3, i A4,A5,A6) na adresama Džemala Bijedića 279B, 279C i Džemala Bijedića 279D, 279E."

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 April, 2021
Pošalji mail: 
Da