Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostave podaci o broju smrti pacijenata na svakoj pojedinačnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u toku 2014-2018. godine.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim da mi se dostave podaci o broju smrti pacijenata na svakoj pojedinačnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u toku 2014-2018. godine.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Da