Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva.

Danijela Kristić
Pitanje

Da li je Ministar zdravstva provjerio navode iznesene u javnosti (prof. dr. Suljević na FACE) da anesteziološki aparati / respiratori na KCUS-u nisu servisirani duži period protivno pravilima o održavanju ? To je vrlo ozbiljna optužbe protiv menadžmenta koja direktno narušava zdravlje i život osiguranika KS?
Mi raspolažemo informacijom da u dosadašnjem mandatu generalne direktorice Izetbegović KCUS jedno vrijeme nije imao ugovorenog servisera opreme, da je jedna ugovorena servisna firma propala, a da firma pod aktuelnim ugovorom ima ograničene kadrovske resurse (2 servisera) kojima objektivno ne može zadovoljiti potrebe kvalitetnog i redovnog održavanja.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 30 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Ne