Zastupničko pitanje prema premijeru Kantona Sarajevo vezano za obrazovanje.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića za odgovor:
Kada će se obrazovanje u Kantonu Sarajevo, kao jedna od najvažnijih oblasti, podvesti pod adekvatnu zakonsku regulativu s obzirom da smo svjedoci da u sadašnjoj situaciji u oblasti obrazovanja glavnu riječ vode udruženja (Sindikat i Vijeće roditelja)?"

Proslijeđeno: