"Pokrećem Inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo izgradi šehidsku hair česmu u naselju Ozimine – Žilići, Općina Trnovo u znak sjećanja na šehide iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata."

Hamed Aljović
Pitanje

"Pokrećem Inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo izgradi šehidsku hair česmu u naselju Ozimine – Žilići, Općina Trnovo u znak sjećanja na šehide iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata."