Inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja za uspostavljanje usporivača brzine na raskrsnici dionica Tukovi do podvožnjaka Hendekuša u ulici Osik.