Pokrećem inicijativu da tamo gdje je Kanton Sarajevo nosilac obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, da se utvrdi protokol: ko će govoriti, ko će držati historijski čas i da se isključivo drži utvrđenih činjenica vezanih za taj događaj koji s

Jasmin Šaljić
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da tamo gdje je Kanton Sarajevo nosilac obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, da se utvrdi protokol: ko će govoriti, ko će držati historijski čas i da se isključivo drži utvrđenih činjenica vezanih za taj događaj koji se obilježava, da se ne dopušta svakome da se obraća bez protokola. Pod činjenicama mislim da treba navesti tačno ko je poginuo, koliko osoba, ko ih je gađao, s kojih položaja i tako dalje. Insisitiram da se imenuje agresor, Vojska RS-a.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Ne