Zastupničko pitanje: Da li zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo raspolažu dovoljnim količinama antirabičnog seruma i vakcina protiv bjesnila?