Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifest

Sejo Bukva
Pitanje

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifestacija, čiji su učesnici reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine u bilo kojem sportu, a koje se organizuju na području Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Shodno vašem aktu broj i datum veze, razmotrili smo pokrenutu inicijativu, koja se odnosi na izmjene odredbi propisa koji tretiraju oblast naplate usluga angažovnja policijskih službenika ovog Ministarstva, za osiguranje sportskih manifestacija čiji su učesnici reprezentativne selekcije BiH u bilo kojem sportu, a koje se održavaju na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo vas da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a nakon toga i provedbenih propisa za implementaciju istog.

Naime, u skladu sa Nacrtom godišnjeg programa rada MUP-a Kantona Sarajevo za 2016.godinu, koji je dostavljen Sekretaru Vlade Kantona Sarajevo aktom, broj 01-676/15 od 15.12.2016.godine, za četvrti kvartal (novembar i decembar) planirano je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, te će se u okviru predmetnih aktivnosti razmatrati i inicijativa uvaženog zastupnika.

Odgovor: