Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo a vezano za osnovice za isplatu plaća radnicima Univerziteta u Sarajevu.

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica Selma Filipovć na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 20.12.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo a vezano za osnovice za isplatu plaća radnicima Univerziteta u Sarajevu.

Pitanje u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: