Zastupnička inicijativa za otvaranje i pokretanje ambulante u naselju Rosulje.

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za otvaranje i pokretanje ambulante u naselju Rosulje.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da