Inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 800.000 KM za „Izgradnju isključne trake (traka za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek“.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 800.000 KM za „Izgradnju isključne trake (traka za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019