Da se na narednoj Redovnoj sednici Skupštine Kantona Sarajevo kao posebna tačka dnevnog reda razmatra učešće kompanija i drugih privrednih subjekata iz BiH u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo na sajmu EXPO 2020 koji je održan u Dubaiju

Faruk Selmanović
Inicijativa

Da se na narednoj Redovnoj sednici Skupštine Kantona Sarajevo kao posebna tačka dnevnog reda razmatra učešće kompanija i drugih privrednih subjekata iz BiH u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo na sajmu EXPO 2020 koji je održan u Dubaiju.

2. Zadužuje se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da za naredu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo sačini i blagovremeno dostavi detaljan i dokumentovan izvještaj o učešću kompanija, turističkih zajednica i drugih privrednih subjekata iz BiH koji su u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo sudjelovali na sajmu EXPO 2020.

3. Izvještaj iz tačke 2. ove Inicijative treba da sadrži minimalno sljedeće informacije i dokumentaciju:

B ugovor koji je Kanton Sarajevo potpisao sa organizatorom sajma EXPO 2020, B akt o imenovanju Organizacionog odbora EXPO 2020 koji je donijela Vlada KS,

Postavljeno dana: 
Utorak, 11 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Ne