Molim tumaćenje akta koji prilažem, potpisanog od inspektora saobraćaja

Konaković Elmedin
Pitanje

Molim nadležne organe da u sklopu aktivnosti kojima se reguliše zakonitost obavljanja taxi djelatnosti, popravi analiza vraćanja poreskih dugova onih koji vraćaju dug. Ukoliko dinamika vraćanja dugova nije realna, molim nadležne da predlože dinamiku u skladu sa mogućnostima dužnika.

Odgovor: 

Navedeno pitanje ne spada u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.