Zastupničko pitanje: Da li ste upoznati sa navodima građana da su poster reklame postavljenje na stubovima ulićne rasvjete fiksirane za nosače armaturnom žicom?