Inicijativa za podršku projektu izgradnje spomenika "Ženi".

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Budući da je pokrenuta inicijativa oko izgradnje spomenika „Ženi“ smatram i pokrećem inicijativu da se podrži ovaj projekat i da se u njega involviraju i Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, kao i resorno ministarstvo kako bi se ostvario ovaj humani cilj. Smatram da je čak možda ova aktivnost pomalo zakašnjela jer uloga žene u najtežim trenucima za BIH i uopće u našem društvu je bila nemjerljiva. Kada kažete žena prva asocijacija je majka. Svaki argument preko toga je možda i suvišan, ali podsjećam da su prve žrtve agresije na naš grad i državu bile studentica iz Dubrovniak Suada Dilberović i Olga Sučić , a da ne pominjem heroine poput Fadile Žute sa Žući ili doktorice Silve Rizvanbegović i brojnih majki koje su u proteklom ratu izgubile svoje sinove."

Proslijeđeno: