Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da nad subjektima iz akta Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz prošire nadzor na 2019. i 2020. godinu, budući je nadzorom tretirana samo 2018. godina, a etažnim vlasnicima se u 2019. i 2020. godini naplaćivala naknada viša nego što je to ugovorima između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Da