Zastupničko pitanje: • Kakva je situacija sa snabdijevanjem lijekovima u JUAS, posebno lijekovima sa esencijalne liste?

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Kakva je situacija sa snabdijevanjem lijekovima u JUAS, posebno lijekovima sa esencijalne liste?

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da