Podnosim inicijativu da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, izvrši reviziju Programa mjera aktivnih politika zapošljavanja sa ciljem mogućih zlou

Damir Marjanović
Inicijativa

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, izvrši reviziju Programa mjera aktivnih politika zapošljavanja sa ciljem mogućih zloupotreba Programa.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da