Zastupničko pitanje upućeno Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i Centralnoj izbornoj komisiji.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Odgovor: