Zastupnička inicijativa vezana za izmjenu i dopunu Odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva.