Inicijativa JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO za zapošljavanje DEFEKTOLOGA SOMATOPEDA u OJ DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD, kao i drugim organizacionim jedinicama, a naročito u onim koje su imale već zaposlenog defektologa somatopeda, ali im nije produžen ugovor.

Damir Filipović
Inicijativa

Inicijativa JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO za zapošljavanje DEFEKTOLOGA SOMATOPEDA u OJ DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD, kao i drugim organizacionim jedinicama, a naročito u onim koje su imale već zaposlenog defektologa somatopeda, ali im nije produžen ugovor.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Da