Zastupničko pitanje: Koje aktivnosti su poduzete u svrhu realizacije Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine?“