Zastupnica Mira Jurić, na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2014. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničk

Jurić Mira
Pitanje

Zastupnica Mira Jurić, na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2014. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na pojavu da udžbenici koji su važili u prethodnoj školskoj godini, ne važe u narednoj školskoj godini, na osnovu čega su roditelji prisiljeni kupovati svake godine nove udžbenike

Odgovor: 

ODGOVOR
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakonom o srednjem obrazovanju je jasno navedeno da je školski udžbenik obavezno nastavno sredstvo za učenike i nastavnike.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima koordinirajuću ulogu kada je u pitanju provođenje udžbeničke politike na području Federacije Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi, svake školske godine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, na osnovu kojeg se nastavnici opredjeljuju koje udžbenike mogu preporučiti učenicima za upotrebu tokom jedne školske godine.
Napominjemo da ovo ministarstvo ni u kojem slučaju ne utiče na izbor izdavačke kuće, odnosno udžbenika za koji se odluče nastavnici, jer samo jednak tretman prema svim izdavačkim kućama, omogućava izbjegavanje bilo kakvih konotacija koje se odnose na povlašten ili neravnopravan status određene izdavačke kuće, kada je u pitanju navedena problematika.
Bez obzira za koji se udžbenik opredijele nastavnici i isti preporuče učenicima, svaki nastavnik koji realizira nastavu na području Kantona Sarajevo je dužan prihvatiti da učenik može koristiti bilo koji udžbenik koji se nalazi na Spisku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole.
To znači, da u slučaju odabira udžbenika koji nije nastavnik preporučio učenicima, a učenik posjeduje udžbenik koji se nalazi na Spisaku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, nastavnik ne može od učenika zahtijevati isključivo udžbenik koji je preporučio za korištenje.
Na početku svake školske godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade uputi svim osnovnim i srednjim školama upozorenje koje se odnosi na obavezu nastavnika da su dužni omogućiti korištenje bilo kojeg udžbenika koji se nalazi na Spisku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, a koje posjeduju učenici.
U slučaju sporadičnih pojava nepoštivanja ove upute Ministarstva, u direktnom kontaktu sa školama, zahtijevamo strogo poštivanje i uvažavanje spomenute upute.