Pitanje za Ministarstvo privrede KS i KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo

Davor Čičić
Pitanje

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo:
1. Na 8. radnoj sjednici Skupštine KS prezentirani su izvještaji o radu KJP Centar "Skenderija". Prema posljednjim materijalnima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće N.Colsalting doo Sarajevo koje je iskazalo svoje suzdržano mišljenje što izražava sumnju da finansijski izvještaji nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom predutzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka izi mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispoštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP Centar "Skenderija" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretna pomoć potrebna od strane Skupštine KS, Vlade KS i Ministarstva privrede KS da bi KJP Centar "Skenderija" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću?

Postavljeno dana: 
Utorak, 22 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Ne