Inicijativa: "Da se u svim osnovnim i srednjim školama postave sandučići u koje svaki učenik škole može anonimno prijaviti sumnjive radnje".

Ismir Jusko
Inicijativa

Zastupnik Jusko Ismir na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Evidentno je da je u srednjim i osnovnim školama prisutan određeni broj učenika koji donose, prodaju ili koriste psihoaktivne supstance (narkotike), nose hladna ili vatrena oružja, prisiljavaju druge učenike da za njih rade protiv zakonite radnje, vrše vršnjačko nasilje i mnoge druge protiv zakonite aktivnosti.  Također je evidentno da veliki broj učenika zna za nevedene aktivnosti i one koji su nosioci istih, ali ne smiju ili se ustručavaju da ih prijave. Pravovremeno posjedovanje bitnih informacija u ovakvim situacijama može biti od strateškog značaja da spriječimo stradanje tih mladih ljudi i njihov prelazak sa one strane zakona, a za neke od njih put bez povratka."

U skladu sa svim navedenim pokrećem slijedeću inicijativu :
"Da se u svim osnovnim i srednjim školama postave sandučići u koje svaki učenik škole može anonimno prijaviti sve navedeno. Da se nakon postavljanja sandučića u svakoj školi putem razredne nastave učenici upoznaju sa tim, i da se informišu da svako od njih može na ovaj način prijavljujući nekoga koji radi nešto protiv zakonito, spasiti nečiji život ili budućnost. Da se u svakoj školi formira komisija (od strane nastavnika, pedagoga ili školskog psihologa), koja bi svaki dan pregledavala sadržaj sandučića i na osnovu prikupljenih informacija da planiraju svoje slijedeće aktivnosti : posmatranje markiranih učenika, razgovor sa roditeljima i ako treba sa pripadnicima MUP. 
Na ovaj način bi ohrabrili učenike da svaki od njih može preuzeti stvari u svoje ruke i spriječiti nešto što za neke od njih može biti pogubno, a nastavnicima i profesorima bi pomogli da dobiju izuzetno bitne informacije na osnovu kojih mogu planirati dalje djelovanja za svaki problem ponaosob, a svima onima koji se bave protiv zakonitim aktivnostima u školama ili oko njih, stavili bi do znanja da više neće biti nedodirljivi i da je pitanje dana kada će ih neko prijaviti."

Zastupnik SBB BIH
mr. Ismir Jusko

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.